Zapytanie ofertowe na na realizację zamówienia pn. Budowa boiska do mini streetballa z piłkochwytem i częścią wydzieloną do gry w tenisa stołowego, ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury oraz budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym: CZĘŚĆ I, CZĘŚĆ II,

Tutaj powinien być opis

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert budowę boiska do mini streetballa z piłkochwytem i częścią wydzieloną do gry w tenisa stołowego, ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury oraz budowę placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym: 

Nazwa części

Nazwa zadania

Nr umowy o dofinansowanie

Poz. zestawienia rzeczowo - finansowego

1

2

3

4

CZĘŚĆ I

Budowa boiska do mini streetballa z piłkochwytem i częścią wydzieloną do gry w tenisa stołowego, ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury, w miejscowości Gołańcz  na terenie działki nr 1036/16,obręb Gołańcz, jednostka ewidencyjna Gołańcz

00078-6523.2-SW1530099/18/19

Z DNIA 20 WRZEŚNIA 2019 R.

 

1.A.1-8

CZĘŚĆ II

Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu

na terenie części działki nr 246/6 obręb Lipiny, gmina Margonin,

jednostka ewidencyjna Margonin

00079-6523.2-SW1530100/19

Z DNIA 20 WRZEŚNIA 2019 R.

 

1.A.1-5

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014-2020”, zgodnie z zawartymi umowami o dofinansowanie z dnia 20.09.2019 r., wskazanymi w kolumnie 3 ww. tabeli.

Szczegóły w załączniku:

 

© 2017 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 7 Ryb Realizacja: IDcom JST