Zapraszamy do wypełnienia ankiety

Tutaj powinien być opis

Szanowni Państwo, 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” ma obowiązek złożenia sprawozdania do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z realizacji LSR za rok poprzedni w terminie do końca lutego br. W celu prawidłowego wypełnienia sprawozdania z realizacji LSR niezbędne jest zebranie opinii lokalnej społeczności .
W związku z powyższym Lokalna Grupa Rybacka "7 Ryb" zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety znajdującej się w poniższym linku do dnia 24.02.2020 r. 

https://www.survio.com/survey/d/S6S2L2A9N4P0B9N5M

Ankieta skierowana jest do członków Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, jak również przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, mieszkańców obszaru objętego LSR,  podmiotów działających na obszarze objętym LSR, a także wnioskodawców i wszystkich zaangażowanych w proces wdrażania objęty Lokalną Strategią Rozwoju  oraz przedstawicieli innych Lokalnych Grup Działania, działających na terenie Lokalnej Grupy Rybackiej „7 Ryb”.

 

Z góry dziękujemy za wypełnienie ankiety !


© 2017 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 7 Ryb Realizacja: IDcom JST