U W A G A !

Tutaj powinien być opis

Szanowni Państwo,

W związku z dalszym wdrażaniem procedur związanych z ograniczaniem rozpowszechniania się koronawirusa i rekomendacjami Ministerstwa Rozwoju dla pracodawców, apeluję o maksymalne ograniczenie wizyt w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka "7 Ryb". W celu załatwienia wszelkich spraw w LGR "7 Ryb"  zaleca się kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 506 256 186  lub za pomocą korespondencji e-mail pod adresem: stowarzyszenie7ryb@wp.pl lub biuro@7eyb.pl . W przypadku konieczności potwierdzenie dokumentów za zgodność z oryginałem prosimy o pozostawienie dokumentów w biurze a gdy będą już gotowe do odbioru zostaną Państwo o tym powiadomieni przez pracownika biura. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach można uwzględnić wizytę osobistą w biurze,  po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym. Ponadto, jeśli zajdzie pilna potrzeba przyjścia do biura proszę o załatwianie spraw samodzielnie, bez osób towarzyszących, z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym bezpiecznej odległości co najmniej jednego metra pomiędzy pracownikiem a petentem. Wszystkie osoby towarzyszące winny poczekać poza budynkiem biura. Jednocześnie wprowadza się zasadę, że w biurze może przebywać tylko jeden interesant. Czas obsługi klienta będzie skrócony do niezbędnego minimum.

                                                                                                                                  Dorota Knopczyńska
                                                                                                                           Prezes Zarządu LGR "7 Ryb"
© 2017 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 7 Ryb Realizacja: IDcom JST