OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY Dotyczy zamówienia pn. "Budowa boiska do mini streetballa z piłkochwytem i częścią wydzieloną do gry w tenisa stołowego, ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury oraz budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym: CZĘŚĆ I, CZĘŚĆ II"

Tutaj powinien być opis

   

© 2017 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 7 Ryb Realizacja: IDcom JST