Ścieżka dydaktyczna „Woda i Ryby” w Obornikach już gotowa !

Tutaj powinien być opis

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że ścieżka dydaktyczna w Obornikach, realizowana przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” w ramach przedsięwzięcia pn. W zgodzie z naturą - prowadzenie działań ekologicznych oraz budowa ścieżek edukacyjnych na terenie Gmin: Oborniki, Rogoźno, Skoki, Kiszkowo, Gołańcz, Margonin i Szamocin” współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi priorytetowej 4: Środowisko, Działania 4.5 Ochrona przyrody, Poddziałania 4.5.4. Edukacja ekologiczna, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 jest już gotowa do zwiedzania.

Ścieżka dydaktyczna pn. „Woda i Ryby” w Obornikach prowadzi od Łazienek Obornickich aż na Wyspę. 

W skład ścieżki „Woda i Ryby” w Obornikach  wchodzi 38 elementów są to m.in. brama, tablice edukacyjne, gry, ryba gigant, światowid, wiata edukacyjna, ławostoły.

Zadanie zostało zrealizowane przez firmę Pracownia Plastyczna Studio 22 Stefan Gawroński, Przyrowo 22, 78-320 Połczyn Zdrój wyłonioną w drodze postępowania.

Zdjęcie pochodzą z z archiwum Gminy Oborniki.© 2017 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 7 Ryb Realizacja: IDcom.pl