O edukacji w prasie i filmie :)

Tutaj powinien być opis

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że ukończyliśmy już budowę 7 ścieżek edukacyjnych realizowanych w ramach projektu pn. „W zgodzie z naturą – prowadzenie działań ekologicznych oraz budowa ścieżek edukacyjnych na terenie Gmin: Oborniki, Rogoźno, Skoki, Kiszkowo, Gołańcz, Margonin i Szamocin” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4: Środowisko, Działanie 4.5. Ochrona przyrody, Poddziałanie 4.5.4. Edukacja ekologiczna, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, umowa o dofinansowanie Projektu nr RPWP.04.05.04-30-0015/17-00  z dnia 16.10.2018.

O efektach projektu i dalszych planach związanych z działaniami miękkimi możecie Państwo dowiedzieć się z artykułu i filmu realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w ramach Biuletynu pt. Nasz Region ROZWIJA SIĘ Z EUROPĄ WRPO 2014+.

Zachęcamy do lektury artykułu oraz obejrzenia filmu.

Zarząd Stowarzyszenia LGR "7 Ryb"


 

 

 

© 2017 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 7 Ryb Realizacja: IDcom.pl