Zawieszenie sankcji wynikających z zasad konkurencyjności w ramach PO RYBY 2014 - 2020

Tutaj powinien być opis

Komunikat Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o zawieszeniu sankcjonowania naruszeń wynikających z Zasad konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w okresie trwania epidemii koronowirusa COVID-19:

https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska/zawieszenie-sankcji-wynikajacych-z-zasad-konkurencyjnosci-w-ramach-po-ryby-2014---2020


© 2017 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 7 Ryb Realizacja: IDcom.pl