Informacja o złożonych wnioskach o dofinansowanie w ramach naboru 43/2020

Tutaj powinien być opis

Informujemy o zamknięciu naboru wniosków o dofinasowanie nr 43/2020 za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka   „7 Ryb” w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020.

Do dnia 19 czerwca 2020 wpłyną łącznie 1 wniosek o dofinansowanie w ramach Przedsięwzięcia 2.2.2 Promowanie dziedzictwa kulturowego i walorów środowiskowych. 

- limit dostępnych środków w ramach dotacji: 9.100,00 zł.

- liczba złożonych wniosków: 1

- wnioskowana kwota pomocy: 9.100,00 zł.


© 2017 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 7 Ryb Realizacja: IDcom.pl