DZIEŃ RYBY

Tutaj powinien być opis

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka ,,7 Ryb” w dniu 29.08.2020 r. zorganizowało „Dzień RYBY” na terenie Ścieżki Edukacyjnej „Woda i Ryby” w Gminie Gołańcz. Podczas wydarzenia zostały przedstawione i omówione informacje ze ścieżki edukacyjnej znajdujące się na tablicach edukacyjnych, na ich podstawie bazowały późniejsze konkursy, zabawy oraz warsztaty rodzinne. Na uczestników czekały nagrody, wiele atrakcji oraz dmuchana zjeżdżalnia. Dzieci razem z rodzicami chętnie oraz z zaangażowaniem brały udział w organizowanych przez animatorów zabawach, warsztatach ,,Chrońmy środowisko wodne” oraz zajęciach plastycznych.

Impreza organizowana była w ramach projektu pn.„ W Zgodzie z naturą-prowadzenie działań ekologicznych oraz budowa ścieżek edukacyjnych na terenie Gmin: Oborniki, Rogoźno, Skoki, Kiszkowo, Gołańcz, Margonin i Szamocin” dofinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, działanie 4.5 Ochrona przyrody, Poddziałanie 4.5.4 Edukacja ekologiczna.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział oraz zabawę. 

© 2017 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 7 Ryb Realizacja: IDcom.pl