Plac zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w gminie Margonin już gotowy !

Tutaj powinien być opis

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że ukończyliśmy budowę placu zabaw  wraz z zagospodarowaniem terenu gminie: Margonin, operacja pn. „Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu na terenie części działki nr 246/6 obręb Lipiny, gmina Margonin, jednostka ewidencyjna Margonin”.

Celem operacji był: Rozwój infrastruktury turystycznej i  rekreacyjnej w gminie Margonin poprzez budowę placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu.

Dzięki zrealizowanej operacji przy wsparciu LSR, powstał nowy obiekt infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Całkowita wartość projektu: 127.180,50  zł

Dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020: 33.333,00 zł.

Projekt realizowany był w ramach umowy o dofinansowanie nr 00079-6523.2-SW1530100/19  z dnia 20.09.2019 r.

Zadania zostały zrealizowane przez Konsorcjum Zenon Przybylski, Gorzewo 2G, 62-291 Gołaszewo, P.H.U. USŁUGI KOPARKOŁADOWARKI  INSTALACJE WOD. – KAN Waldemar Tański, ul. Pokoju 12, 62-290 Mieścisko wyłonione zgodnie z zasadami konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców w ramach Po Rybactwo i Morze 2014-2020.

Poniżej prezentujemy zdjęcia. 

© 2017 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 7 Ryb Realizacja: IDcom.pl