Nabory wniosków o dofinansowanie

1) Nabór 20/2019 w ramach  Przedsięwzięcia 1.1.1 Modernizacja i innowacyjność w sektorze rybackim. Wysokość limitu środków w tym naborze wynosi  894.631,00 zł.

2) Nabór 21/2019 w ramach  Przedsięwzięcia 1.1.2 Rozwój potencjału sprzedażowego sektora rybackiego. Wysokość limitu środków w tym naborze wynosi  338.194,00 zł.

3) Nabór 22/2019 w ramach  Przedsięwzięcia 1.2.2 Wsparcie aktywności gospodarczej generującej miejsca pracy. Wysokość limitu środków w tym naborze wynosi  1.373.367,00 zł.

4)  Nabór 23/2019 w ramach  Przedsięwzięcia 2.1.1 Tworzenie przestrzeni do integracji i aktywizacji społeczności lokalnych. Wysokość limitu środków w tym naborze wynosi  97.109,00 zł.

5)  Nabór 24/2019 w ramach  Przedsięwzięcia 2.2.1 Rozwój  infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Wysokość limitu środków w tym naborze wynosi  275.003,00 zł.

Termin składania wnioskóww ramach ww. naborów:

od dnia 21.05.2019 r. do dnia 7.06.2019 r., do godz. 15.30.

© 2017 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 7 Ryb Realizacja: IDcom JST