Zapraszamy do obejrzenia filmu informacyjno - edukacyjnego.

Stowarzyszenie Lokalna Rybacka "7 Ryb" zaprasza do obejrzenia filmu znjadujacego się w poniższym linku. Film stanowi materiał informacyjno – edukacyjny z działań  objętych projektem pn. „W zgodzie z naturą - prowadzenie działań ekologicznych oraz budowa ścieżek edukacyjnych na terenie Gmin: Oborniki, Rogoźno, Skoki, Kiszkowo, Gołańcz, Margonin i Szamocin” oraz w tematyce edukacji ekologicznej objętej ścieżkami.

https://www.dropbox.com/s/x79xm0s9a77

Film współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi Priorytetowej 4: Środowisko, Działania 4.5. Ochrona przyrody, Poddziałania 4.5.4. Edukacja ekologiczna, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Umowa o dofinansowanie Projektu nr RPWP.04.05.04-30-0015/17-00 z dnia 16.10.2018 r.

© 2017 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 7 Ryb Realizacja: IDcom.pl